Personvernerklæring for PGA of Norway


07.01.2019


I forbindelse med ditt medlemskap i PGA of Norway behandler vi en rekke person-opplysninger om deg.

Etter personopplysningslovens kapittel III skal vi gi deg informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger. Vi har derfor laget denne personvernerklæringen, hvor du kan lese om behandlingen av dine personopplysninger når du er medlem av PGA of Norway.

Det er viktig for oss å understreke at vi kun behandler dine opplysninger til bruk for ditt medlemskap i PGA of Norway. Vi videreselger aldri opplysninger om våre medlemmer til andre, og vi utleverer ikke dine personopplysninger til andre enn beskrevet i denne personvernerklæringen.


PGA of Norway er behandlingsansvarlig – kontaktinformasjon


PGA of Norway er behandlingsansvarlig for behandlingen av de personopplysninger som vi har mottatt fra deg, og vi sikrer at dine personopplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

PGA of Norway kan kontaktes her:

PGA of Norway Postboks 135, 2402 Elverum

Organisasjonsnummer: 985738017

Telefon: +47 913 13 912

E-post: trond.baardseng@pganorway.no


Formålet med behandlingen av dine personopplysninger, herunder det rettslige grunnlaget


Formålet med behandlingen av dine personopplysninger er et medlemskap i PGA of Norway

Dine personopplysninger behandles således for å kunne administrere ditt medlemskap i PGA of Norway, hvilket omfatter:

 • presentasjon av deg på PGA of Norways hjemmesider med bilde, arbeidssted, stillingstittel, E-post og kategorinivå
 • vi sender navn, E-post og kategori til PGAs of Europe som de bruker til utsendelse av nyhetsbrev og statistikk
 • orientering om PGA of Norways aktiviteter i organisasjonen, eksempelvis i nyhetsbrev og annen informasjon
 • turneringsplanlegging og -avvikling
 • administrasjon av dine medlemsrettigheter i henhold til foreningens lov
 • oppfyllelse av medlemsforpliktelser, herunder innkreving og betaling av kontingent
 • avholdelse av sosiale arrangementer, sportslige aktiviteter, konferanser samt andre aktiviteter
 • bruk av situasjonsbilder tatt på og omkring golfbanen både i det daglige og under turneringer
 • utsendelse av spørreskjemaer/tilfredshetsundersøkelser om ditt medlemskap i foreningen
 • oppbevaring av opplysninger med historisk verdi til statistikk og lignende

Det rettslige grunnlaget for vår behandling av dine personopplysninger følger av person-opplysningslovens § 8 a, idet de behandles for å kunne oppfylle avtalen mellom deg og PGA of Norway

Vi behandler personopplysninger i form av registrerings- og kontaktopplysninger som navn, kjønn, adresse, innmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, e-postadresse, kontingentkategori og medlemsnummer

Deling av dine personopplysninger

Vi sender personopplysninger til følgende mottakere:

 • Økonomisystem
 • Faktureringsløsning
 • Regnskapsfører
 • PGAs of Europe
 • Cardskipper

Overføring av personopplysninger til tredjeland (land utenfor EU/EØS)

Vi vil ikke overføre dine personopplysninger til land utenfor EU/EØS.

Hvor får vi dine personopplysninger fra?

Personopplysninger som behandles av PGA of Norway innhentes kun fra deg eller den foresatte/verge, som har samtykket til din innmelding.

Lagring av dine personopplysninger

Vi lagrer dine personopplysninger så lenge du er medlem hos oss, og i opptil 1 år etter kalenderåret for din utmeldelse. Dette på grunn av praktiske og administrative årsaker. I tilfeller hvor vi har et tilgodehavende hos deg, eller det finnes et lovkrav om lengre oppbevaringstid, vil vi lagre dine data så lenge det er relevant i forhold til disse regler/formål.

Dine rettigheter

Du har etter personopplysningsloven en rekke rettigheter i forhold til vår behandling av dine personopplysninger. 

Hvis du vil gjøre bruk av dine rettigheter, må du kontakte oss.

Innsyn i egne personopplysninger

Du har rett til å få innsyn i de personopplysninger, som vi behandler om deg.

Korrigering av personopplysninger

Du har rett til å få uriktige opplysninger om deg selv rettet.

Sletting av personopplysninger

I visse tilfeller har du rett til å få slettet opplysninger om deg selv, tidligere enn det generelle slettetidspunktet som beskrevet ovenfor.

Behandlingsbegrensning av personopplysninger

I visse tilfeller har du rett til å få behandlingen av dine personopplysninger begrenset. Hvis du har rett til å få begrenset behandlingen, kan vi fremover kun behandle opplysningene (utover selve lagringen) med ditt samtykke, eller når det er nødvendig for å fastlegge, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav, eller for å beskytte en annen person eller viktige samfunnsinteresser.

Innsigelse mot behandling av personopplysninger

I visse tilfeller har du rett til å gjøre innsigelse mot vår behandling av dine personopplysninger. Du kan også gjøre innsigelse mot behandling av dine opplysninger til direkte markedsføring.

Overføring av personopplysninger (dataportabilitet)

I visse tilfeller har du rett til å få utlevert personopplysninger i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format, samt å få overført personopplysninger fra én behandlingsansvarlig til en annen.

Du kan lese mer om dine rettigheter på www.datatilsynet.no.

Klage til Datatilsynet

Hvis du mener at behandlingen av dine personopplysninger skjer i strid med gjeldende rett, kan du klage til Datatilsynet. Du finner Datatilsynets kontaktopplysninger på www.datatilsynet.no.

Revidering av personvernerklæringen

Vi oppdaterer denne personvernerklæringen hvis det skjer endringer i måten vi behandler dine personopplysninger på. Ved endringer vil datoen øverst i personvernerklæringen bli endret. Den til enhver tid gjeldende personvernerklæring vil være tilgjengelig på vår hjemmeside og vil også bli sendt ut til orientering til alle medlemmer.

©PGA OF NORWAY 2024

Created with Raphaël 2.1.2