03rd April, 2020

Åpning for golfinstruksjon

Utdanning
image

RETNINGSLINJER FOR INSTRUKSJON
En stor del av Golf-Norges virksomhet har gode forutsetninger for å fortsette som vanlig. Det
er av største betydning at vi følger alle anbefalingene gitt av helsemyndighetene, og derfor
har vi utarbeidet en sjekkliste som vi anbefaler deg å bruke i ditt videre arbeid for å redusere
risikoen for smitte ved instruksjon.
Se vedlagt link til Idrettsforbundets veileder for utøvelse av idrettsaktivitet under
restriksjonene mot spredning av koronasmitte:
https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/NIFs-anbefaling-til-utovelse-av-
idrettsaktivitet/
Golfens retningslinjer: https://www.golfforbundet.no/klubb/organisasjon/koronavirus/
Vi anbefaler at all instruksjon gjøres på et lukket/avstengt uteområde hvor en ikke kan
overstige antall 5 personer (inklusive instruktør). Området skal være tydelig merket slik at
ikke andre kan blande seg inn i gruppen.
Generelle råd for å redusere spredning av infeksjon:
? Vær hjemme om du opplever de minste symptomene som hoste eller feber
? Ha en rutine på at du sender ut informasjon om hvordan en reduserer spredning av
smitte til eleven senest dagen før leksjon
? Forsikre deg om at eleven ikke har noen symtomer
? Fraråd elever som er i riskogruppen fra å ta individuelle instruksjonstimer
? Vask hendene før og etter instruksjon/trening
? Host i armhulen
? Unngå å røre øyne,nese og munn
? Bruk håndsprit om nødvendig
? Unngå å låne ut utstyr/materiell, ved eventuelt utlån sørg for å sikre god rengjøring.
? Tilpass undervisningen slik at du ungår fysisk berøring. Min. 2 m avstand anbefales.
? Oppmuntre til en spilleleksjon på banen
? Kun utendørs instruksjonstimer
? Anbefaler ingen leksjoner/aktiviteter inne på golfsenter/studioer
? Betaling av leksjon gjøres på VIPPS
Når det gjelder alders-/juniortrening tenk over følgende:

? Samle mennesker i grupper i henhold til de bestemmelser som er gitt av
myndighetene, maks 5 inkl. instruktør.
? Unngå innendørs samlinger
? Hold 2 meters avstand mellom elevene, og mellom elev og instruktør, på et
avstengt område.

Vi trener gjerne, men vi gjør det sikkert!

©PGA OF NORWAY 2021

Created with Raphaël 2.1.2